- A -

Adalet, inanan kişinin kaybolmuş malıdır, nerede bulsa alır.

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.

- B -

Bir gün gelecek Kur'andan bir resim, İslam'dan bir isim, Müslüman'dan sadece bir cisim kalacak. Birçok kişi maddi çıkar için dinini feda edecek. Kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek. Fitne egemen olacak ve tecrübesizler başa geçecek. Üç şey çok kıymetlenecek; helal para, kendisiyle amel edinen sünnet ve candan bir dost. Köylüler şehirlere akın edecek ve belirsiz deve çobanları bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacak. İlim azalacak; cehalet, anarşi ve cinayetler artacak, adam öldürmek hafif bir suç sayılacak. Hilesiz iş yapılamayacak, tacirler ve yazarlar artacak, kalem bollaşacak. Büyükler merhametsiz, küçükler hürmetsiz olacak. Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek. Kişiye şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak. Amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak. Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve sulta sahipleri gösteriş için hacca gidecek. (Huzeyfe El-Yemeni'ye hitaben söylemiştir.)

Bir kimseye sağlıktan daha hayırlı nesne verilmemiştir.

Bir saatlik adalet, bin saatlik ibadetten hayırlıdır.

Biriniz ayakta iken gazaba gelecek olursa hemen oturuversin, gazabı geçerse ne ala, geçmezse yanı üzerine yatıversin.

- C -

Canı yanan sabretsin! Can yakan, canının yanacağı günü beklesin...

- D -

Devlet malından bir hırka bile aşıran, savaşta ölse dahi şehit olmaz!

Dişlerinizi temizleyiniz, ağız temizliği vücut sağlığının temelidir.

- G -

Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur.

Gün gelecek, camiler ve minareler çoğalacak; ama içinde bir tane bile mümin bulunmayacak.

- K -

Kadınlar size Allah'ın emanetidir.

Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kişiler değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kişiler hor görür.

Kalp kırmak, 70 kere "Kabe"yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Hangi sebeple ve kim olursa olsun, bir insanın kalbini kıran, "Kabe"yi yıkmış sayılır.

Komşusu aç iken kendisi tok yatan ümmetimden değildir.

Konuşursan hayır konuş, yoksa sus!

- N -

Nefret etme, çok seversin; çok sevme, nefret edersin!

- Ö -

Ömrü uzatan yegane şey iyiliktir.

- Y -

Yalan kötülüğe, kötülük cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancılardan yazılır.

Yöneticileri fakir olan milletler zengin olur, yöneticileri zenginleşen milletler de fakirleşir.

- Z -

Zulme sessiz kalanlar dilsiz şeytanlardır.