- A -

Acelenin meyvesi yanlışlıktır.

Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır.

Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir.

Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimliğidir.

Adalet; halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir.

Adalet ve eşitliği gözetmek siyasetlerin en iyisidir.

Adil ol, kudretin sürekli olsun.

Adilane davranış siyasetlerin (yönetimlerin) en iyisidir.

Affetmekten utanmayın. Cezalandırmakta da acele etmeyin.

Ahmak, her lafın başında yemin eder.

Akıl, gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz.

Akıl gibi zenginlik, cehalet gibi yoksulluk yoktur.

Akıllı bir insan fakir olabilir, fakat o hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir.

Akıllı düşmanınsa bile danış, bilgisiz dostunun fikrini geç.

Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir, düşünerek söyler.

Akıllı insan edeple öğüt alır.

Akıllı, insanların en mutlusudur.

Akıllı kişi, tecrübelerden ibret alan kimsedir.

Akıllı olan kemal, cahil olan mal ister.

Akıllının dili kalbindedir, ahmağın dili ise ağzındadır.

Akıllının tahmini, cahilin kesin bilmesinden daha doğrudur.

Akıllı insanlar az konuşur. Çok söyleyenler yalnız ahmaklardır.

Akil kişi kemal talep eder.

Akraba düşmanlığı, akrep sokmasından beterdir.

Alçak gönüllük, en büyük şereftir.

Alçak gönüllülük, ilmin meyvesidir.

Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme, çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. Cevabına yine onlarla cevap verir.

Aleyhine kesin delil olmayan kişiyi mazur tutun; o kişi benim.

Alışkanlık, insana musallat olur, O'nu kontrolu altına alır.

Alışkanlık insanın ikinci tabiatı gibidir.

Alim cahili hemen tanır, çünkü daha önce O da cahildi; cahil alimi tanıyamaz, çünkü daha önce O alim değildi.

Allah seni özgür yaratmışken başkasının kölesi olma!

Aptallığın en büyüğü medh ve zemde ifrada kaçmaktır.

Arkadaşın hayırlısı, sana doğru yolda iyi delil olandır.

Asıl yetimler, anadan ve babadan yoksun olanlar değil, akıldan yoksun olanlardır.

Aş verirsen doyur.

Aşağılık insanlarla yakınlaşmaktan kaçın, onlar ki yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar, verili olmaktan geri kalırsan sana zehirlerini akıtırlar.

Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken, başkasını ayıplamandır.

Aynı ana babadan doğanlar, senin miras kardeşlerin; uzak yerlerden gelen, huyu suyu sana benzeyenler ise öz kardeşlerin sayılırlar.

Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür.

Az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır.

Az olanı vermekten utanma, çünkü vermemek ondan daha azdır!

Az yemek yemek sağlıktır.

Azarlamada aşırılık inat ateşini alevlendirir.

Azgınlığın sonu ya rezil veyahut yok olmaktır.

Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır.

Azla yetinen kimse zengindir.

- B -

Babana riayet edersen, sen de oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.

Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun.

Babanın çocuğu için bıraktığı en iyi miras O'nu güzel edeple yetiştirmesidir.

Bağışlamak, büyüklüğün şanındandır.

Başa kakmak suretiyle iyiliğini boşa çıkarma.

Başkalarını ıslah etmek istiyorsan önce kendini ıslah etmelisin. Kendin fasid olduğun halde başkalarını ıslah etmeye kalkışman en büyük ayıplardandır.

Başkalarının felaketinden hisse kapanlar, geçmiş musibetlerden ders alanlar, cidden bahtiyar insanlardır.

Başkalarının iyi hareketlerini takdire çalışınız. Dostlarınızın hemen çoğaldığını göreceksiniz.

Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın.

Beceremeyeceğin bir iş için söz verme.

Bencillik kimde olursa, helak olur.

Benim üç türlü dostum vardır: Benim dostlarım, dostlarımın dostları ve düşmanlarımın düşmanı.

Bırak bu içindeki ikiliği; atıl ateşe, sönmeye yüz tutsa da onu alevlendir.

Bildiği halde susmak, bilmediği halde konuşmak kadar çirkindir.

Bilge insan çalışmasına, bilgisiz de boş hayallerine güvenir.

Bilgi gibi hazine olamaz.

Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir; akıl eskimeyen, yıpranmayan bir elbisedir.

Bilgin bir söz ehli olamıyorsan, hiç olmazsa dikkatli bir dinleyici ol.

Bilgin kişinin rütbesi, rütbelerin en üstünüdür.

Bilgin ölse de yaşar; cahil ise yaşarken de ölüdür.

Bilginlerin toplantısı mutluluk getirir.

Bilgisiz kişiyi bir işte, bir düşüncede ya pek ileri gitmiş görürsün ya da pek geri kalmış.

Bilgiyi ehli olmayana veren, o bilgiye zulmetmiştir.

Bilgiyle dirilen ölmez.

Bilmediğin şey hakkında konuşmayı ve üzerine düşmediği halde söz söylemeyi terk et.

Bilmiyorum demeyi bırakan kişi, öleceği yerden yaralanır, gider.

Bin kapıdan, yüzbin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin.

Bir devletin başı, sahip olduğu iktidardan; bilgin, ilimden; iyiliksever, yaptığı iyiliklerden; ihtiyar da yaşından ötürü saygı görür.

Bir devletin çökmesi şu dört sebebe bakar: Esas prensiplerinden ayrılma, ikinci planda olan şeylere önem verme, aşağılık kimselerin ön safa geçmesi ve erdemli kişilerin arka plana atılması.

Bir gerçeği savunurken ona önce kendiniz inanmalısınız, başkalarını inandırmak sonraki iş...

Bir insana başkalarının yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir.

Bir işi yapmadan önce tedbir almak, insanı pişmanlıktan kurtarır.

Bir sanat eserini yıkmak, cinayetlerin en büyüğüdür.

Bir yoksul aç ise, bunun nedeni zenginin zevk ve sefa içinde yaşamasıdır.

Birbirine aykırı olarak çağrılan iki yoldan biri mutlaka yanlıştır.

Borçların çokluğu doğru adamı yalancı, şerefli adamı da yemininden dönek yapar.

Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapamam.

- C -

Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven.

Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

Cahil, ne kendi eksiğini görür, ne de öğütlere kulak asar.

Cahilden uzak kalmak, akıllıya yaklaşmakla eşittir.

Cahiller çoğalınca bilginler garip olurlar.

Can gözü kör olunca, gözle görüşün bir yararı yoktur.

Cehaleti ilimle geri çevirin.

Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur.

Cimri, her zaman aşağılıktır; kıskanç olan her zaman işkencededir.

Cimrinin dostu bulunmaz.

Cömertlik, istemeden önce vermektir. İstendikten sonra vermek utançtandır ve kötüdür.

- Ç -

Çalışan kötülük yapmaya vakit bulamaz, boş oturan ise kötülükten kurtulamaz.

Çalışıp da bir şey elde edemeyen oturunca hiç bir şey elde edemez.

Çalışmak kadar dinlenmeyi de görev bil, ihmal etme.

Çok şakacı insanı ciddiye almazlar.

Çok yaşayanın ömrü, dostlarına ağlamakla geçecektir.

- D -

Dert ve gam ihtiyarlığın yarışıdır.

Dil aklın tercümanıdır.

Dil, insanın terazisidir.

Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur.

Dilsiz ol, yalancı olma.

Dinle, öğrenirsin. Sus, esen kalırsın.

Doğru söz söyleyenin delili kuvvetli olur.

Doğruluk en iyi yol, bilgi en iyi kılavuzdur.

Doğruluk, hakkın dilidir.

Dost, sen yokken dostluk şartını yerine getiren kimsedir.

Dostlar ateş gibidir. Pek çoğalırlarsa yakarlar.

Dostları yitirmek gurbete düşmektir.

Dostların çoğalsın diye çırpınma. Onları bir gün ihmal etmeye kalksan çabucak düşmanın olurlar.

Dostlarının kötüsü, seni iyi gününde arayıp sıkıntılı zamanında yüz üstü bırakandır.

Dostluk, elde edilmiş akrabalıktır.

Dostluk, en yakın akrabalıktır.

Dostlukta aşırı gitme, kim bilir belki o dostun bir gün düşmanın olur; düşmanlıkta da aşırı gitme, kim bilir belki o düşmanın bir gün dostun olur.

Dostunun düşmanını kendine dost seçme.

Dünyada iki kişinin rızasını almakta hırslı ol; annen ve baban.

Dünyanın en değerli hazinesi öğüttür, ama ondan ucuzu da yoktur.

Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin.

Düşmanın tarafından sana teklif olunan sulhü katiyen reddetme. Zira barışta askerine istirahat, sana endişeden rahat, ülken için de selamet vardır.

Düşmanlık, kalbi meşgul eder.

Düşünce akılların cilasıdır.

Düşünce ve prensiplerini kendi hayatlarında da uygulayan kimselerin bilgi ışıklarıyla aydınlanınız.

Düşünün, sonra konuşun; yanılgılardan kurtulacaksınız.

- E -

Edep, aklın suretidir.

Edep, en iyi mirastır.

Eğer ararsak kendimize kolayca düşman bulabiliriz, ama ne kadar ararsak dost bulmak kolay değil.

Eğer sırlarınızı birbirinize açarsanız, artık onu gizleyemezsiniz.

Eğlence ve zevke kapılan, akıldan kaybeder.

Eğri ok, doğru yol almaz.

El işlerine yardım edin; çünkü bu yoksulluğu azaltır, yaşam kalitesini yükseltir.

En ahmak insan, kendini herkesten en akıllı sanandır.

En akıllı adam, en çok başkalarına danışan ve akıl alan adamdır.

En akıllı insan, öğütleri dinlemekten vazgeçmeyen insandır.

En büyük yardım, en çabuk yapılan yardımdır.

En faydalı bilgi, uygulanabilendir.

En faydalı hazine, gönüldeki sevgidir.

En kötü dost, seni şakşaklayıp eksiklerini örtendir.

En talihsiz memleket, insanlarının her türlü güvenlikten yoksun yaşadıkları memlekettir.

En yakını yitiren en uzağı yardımcı olarak bulamaz.

En yakışıklı elbise, erdem elbisesidir.

Erdemin başı ilimdir.

Erkeklerin süsü edeptir, kadınların süsü de altındır.

- F -

Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçının, çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.

Fazilet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir.

Faziletlerin başı ilimdir.

Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.

Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider.

Fırsat yaz bulutu gibi gelip geçer, elinize geçtiğinde faydalanmasını bilin.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Fikir sahibi her şeyden ibret alır.

- G -

Garip, dostu olmayan kimsedir.

Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır.

Gece ile gündüz seni işlerler. Onları sen işle. Onlar her gün senden bir şey koparıyor, sen de onlardan bir şey koparmaya bak.

Gençlik günlerini düşünmek, hasrettir.

Gerçek bilgin, bildiklerinin bilmedikleri yanında daha az olduğunu anlayandır.

Gerçek dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir.

Gerçek dostlar, çok vücutlu, tek kalpli varlıklardır.

Gerçek karşısında öfkelenmek ayıptır.

Gereksiz şeylerin peşinden koşan gerekli şeyleri kaçırır.

Gören göze karanlık perde olamaz, görmek istemeyen göze ışık ne yapsın?

Güler yüz göstermek, cömertlik yerine geçer.

Güler yüz, dostluk yaratır.

Günah işlememek, tövbe etmekten daha iyidir.

Güvenme karaktersizin vefasına; bugün över, yarın söver...

Güzel bir siyaset, iktidarı sürekli kılar.

Güzel huy, bir ganimettir.

- H -

Haddini bilen kimse, hakaret görmez.

Hakiki dost sıkıntılı zamanlarında senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan sana yardım edendir.

Haklı olduğun zaman hiç kimseye boyun eğmeyeceksin!

Haktan sonra delaletten başka ne vardır ki...

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü haksızlıkla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Halk için en büyük felaket, düşünce ve bilim adamlarının düşük ahlaklı kimseler oluşudur.

Halka karşı içinizde daima sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

Hased edenin huzuru, çabuk darılanın dostluğu ve yalancının yiğitliği olmaz.

Hayırlı eş huzurun başlangıcıdır.

Her huyun en iyisini kendin için seç...

Her kişinin değeri, yaptığı güzel işiyle ölçülür.

Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime...

Her şeyin en iyisi, en yeni olanıdır; ama dostların en iyisi, en eskileridir.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini örnek göstererek anlatınız.

Hikmet sahibi kişilerin sözleri doğruysa ilaçtır, yanlışsa hastalıktır.

Hoş geçinmek aklın yarısıdır.

- İ -

İbret alınacak şeyler ne çok, ibret alanlarsa ne az.

İhtiras; feyiz ve kemalin en büyük düşmanıdır.

İhtiyarlığın, ölüm habercindir.

İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim, akıl.

İki şey vardır ki yitirmeden kadri bilinmez; gençlik ve sağlık.

İki şeyden hiç korkma; rızık ve ecel.

İki şeyi hiç hatırlama; başkasına yaptığın iyilik ve başkasından gördüğün kötülük!

İki yüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.

İlim bütün iyiliklerin anahtarıdır.

İlim hakimdir, mal ise mahkum.

İlim kalbi aydınlatır, mal ise kalbi katılaştırır.

İlim maldan hayırlıdır.

İlim meclisi, cennet bahçesidir.

İlim peygamberlerin, mal ise eşkıyaların mirasıdır.

İlim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır.

İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur.

İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, oysa ilim seni korur.

İlim tükenmez bir hazine, akıl eskimek bilmez bir elbisedir.

İlimden başka her şey azaldıkça değeri yükselir. İlmin ise çoğaldıkça değeri yükselir.

İlmin ayıbı, verimsiz oluşudur.

İlmin bereketi güzel ameldir.

İlmini saklayan cahil gibidir.

İnsan belayı dilden bulur.

İnsan bilmediği şeylerin düşmanıdır.

İnsan dilinin altında gizlidir.

İnsandaki edep, O'nun altınından daha iyidir.

İnsanın değeri, önem verdiği şeye göredir.

İnsanın kendisine iyilik edeni övmesi, iyiliği arttırır.

İnsanın kurtuluşu doğruluktadır.

İnsanın parası arttıkça düşmanı artar; ilmi arttıkça dostu artar.

İnsanın tevazu sahibi olması, kendisine ikram getirir.

İnsanın utanması, örtüsüdür.

İnsanlar yaşarken uyur, ölürken uyanırlar.

İnsanlar; akıl, ilim, huy, yoksulluk ve zenginlik yönünden farklı oldukları sürece, birbirleriyle güzel geçinirler. Eğer mezkur sıfatlarda eşit olsalardı, (yükümlülük üstlenmekten kaçarak) helak olurlardı.

İnsanlara faydası olmayanı ölüler arasında say, gitsin.

İnsanlara iyi veya kötü emir gerekir. Böylece insan buyruk altında iyilikle işler yapar ve fayda bulur. Vergiler toplanır ve düşmanla savaşılır. Yollar güvenli olur, zayıfın hakkı güçlüden alınır. İyi kişi huzura erer ve kötüden emin olur, zarar görmez.

İnsanların değerlerini ölçmek için değerli olmak gerek.

İnsanların en acizi insanlardan kardeş edinemeyenidir. Bundan daha acizi de kardeş edindikten sonra O'nu yitirendir.

İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlarıdr.

İnsanlarla öyle iyi geçinin ki öldüğünüzde size ağlasınlar, sağ kalırsanız sevgiyle çağrışsınlar sizin için.

İyi niyetlilik; gönle ferahlık, bedene esenliktir.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir, bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

İyiliği emret ki, iyi ehlinden (iyilerden) olasın.

İyilik yapandan şüphelenmek, haksızlıkların en çirkini ve günahların en büyüğüdür.

İyilikle, hür adamı köle yaparsın.

- K -

Kadına aşırı düşkünlük ahmakların işidir.

Kadına saygılı ol; çünkü insanoğlunun anasıdır.

Kadının hayırlısı sevgi dolu, doğurgan olanıdır.

Kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.

Kendi görüşüyle yetinen, canını tehlikeye atmıştır.

Kendi kadrini bilen helak olmaz.

Kendin için istediğini başkaları için de iste.

Kendini bilmeyen başkasını nasıl bilir?

Kıskançlık hasta eder.

Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.

Kıskançlık, ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer.

Kıskançlık, ruhun hapsidir.

Kıskançlık, vücudu kemirir.

Kimsenin yanlışını yüzüne vurmayınız. Başka birisini göstererek 'gelinim sen anla' gibisinden uyarınız.

Kitaplar bilginlerin bahçeleridir.

Konuşun, tanışın; çünkü kişi dilinin altında gizlidir.

Korkulan her şey zarar vermez.

Kötü evlat, ailenin şerefini yıkar ve geçmişine leke sürer.

Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez; çünkü O, herkesi kendisi gibi görür!

Kötü insanlarla oturup kalkmak, iyi insanlar hakkında su-i zan doğurur.

Kötü zanlı olup, dostlarını elinden çıkarma.

Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

Küçük bir insandan gelen büyük bir fikri küçümseme.

- M -

Mal çokluğu kalpleri bozar, günahları doğurur.

Mal, isteklerin temelidir.

Mal, mülk insanın gözünü doyurmaz; kalp zenginliğine çalış.

Mal uzun zaman sürecinde tükenir, ilim uzun zaman sürecinde tükenmez ve eksilmez.

Mal vermekle azalır, ilim öğretmekle artar.

Malından vermeyeni zenginlerden sayma.

Mazideki esefli ve üzüntülü olaylarla kalbini doldurma, gelecekte uğraşmaya zaman bulamazsın.

Mazlumun öç alma günü, zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur.

Milletlerin ölçü ve terazisi adalettir.

Mutlu ile arkadaş olan, mutlu olur.

Mümin, kardeşi açken doyasıya yemez.

- N -

Namus, güzelliğin sadakasıdır.

Ne kadar tenha bir yerde olursa olsun bir fenalık yaparken, seni hiç kimsenin görmediğine hükmetme. Seni mutlaka bir gören vardır. O da Allah'tır.

Nerede bir bilgin görürsen, hemen buyruğunu kabul edip hizmetine gir.

Nerede bir bolluk görsem onun yanı başında mutlaka çiğnenmiş bir hak görmüşümdür.

Nice kan vardır ki, onu dil döker.

- O -

Oyun hayranı biri saadete eremez.

- Ö -

Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir.

Öfke korkunç ateştir. Onu bastıran, ateşi söndürür; yapamayan, içinde yanıp gider.

Öl de alçalma, azı yeter bul da yüzsuyu dökme.

Öldükten sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakınız.

Ölmüşlerini unutma ki, yarın öldüğün zaman seni de unutmasınlar.

Ölüm ahiretin kapısıdır.

Ölüm cebimizde bize hep eşlik etmektedir, neden cahillerde feryatla karşılanır, ölüm neden böyle şaşkınlık yaratır?

Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.

Ölümü unutmayan, güzel şeylere tutkun olur.

Ölümün belirtisi doğmaktır.

- P -

Parçalayıcı ve yiyici yırtıcı hayvan, zalim ve zorba bir validen iyidir.

- R -

Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmaklığın alametlerindendir.

Rezil kişilerin başa geçmesi, insanlara afettir.

- S -

Sabır acılığının meyvesi zaferdir.

Sabır en güzel huy, ilim de en şerefli süs eşyasıdır.

Sabır iki türlüdür: İstemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek; sevdiğin, istediğin şeye sabretmek...

Sağlığınıza eza etmeyin, sağlığın bozulması kolay; elde etmek ise zordur.

Sakın başkasının kölesi olma; çünkü Allah seni hür yaratmıştır.

Sana cefa edeni utandırman için hoşça geçinmeye çalış.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

Sana öğüt veren kredi açmış tüccara benzer.

Seni intikama doğru sürükleyecek iplerin hepsini kes!

Seni yalnız iyi günlerinde arayan, düşkün günlerinde senden kaçacaktır.

Seni, sende bulunmayan özellikler ve değerler icat ederek koltuklayan, bir gün gelir yapmadığın suçları da üstüne yığarak seni çekiştirmeye, çeliştirmeye kalkar.

Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.

Sırlarını ona buna açıyorsan, başına gelecek zilletlere razı ol.

Sırrını iki kimseden başka kimse bilmesin: Sen ve Rabbin.

Sızlanmak, sabırdan zordur.

Siyaseti başaramayan başkan olamaz.

Sizler mallarınızla halkı kuşatamazsınız (onların gönüllerini hoş edemezsiniz); öyleyse açık sözlülük ve güzel davranışlarınızla onları kuşatınız; çünkü ben Allah Resulünün şöyle buyurduğunu duydum: "Sizler, mallarınızla halkın gönüllerini hoş edemezsiniz; o halde ahlakınızla onların gönüllerini hoş edin."

Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır.

Söylemediğin sözün hakimi, söylediğin sözün mahkumusun.

Söyleyene bakma, söylenene bak.

Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Söz; ok ve mızraktan daha tesirlidir.

Sözün güzelliği, kısalığındadır.

Susmak, ağırbaşlılığı arttırır.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

- Ş -

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

Şehvet bir kapıdan girer, akıl öbür kapıdan çıkar.

Şeref ve soyluluk, yüksek özellik ve niteliklerden gelir, ataların çürümüş kemiklerinden değil.

Şerefli ve önemli bir mevkiiniz olması için bilime sarılınız.

- T -

Tamah mihneti davet eder.

Taraf tutmayın, bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve despotluğa çeker.

Terbiyesizlikle kendisini düşüreni, soydan gelme asalet yükseltemez.

Tövbe etmek elindeyken, ümidini kesene şaşarım.

- U -

Uygunsuz yerlere giren, kendini töhmete kaptırır.

Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır.

- Ü -

Üç şey hayatı tatsızlaştırır: kin, kıskançlık ve kötü huy.

Üç şey insana hayatı zindan eder: Ağırlaşan aile yükü, borçların baskısı ve bir hastalığın sürüp gitmesi.

- Y -

Yemek mideyi doyurur, ruhu değil. Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil.

- Z -

Zalimin sonu gelince zulmü artar, daha da azgınlaşır!

Zulmün üç suçlusu vardır: Zalimler, zalime yardım edenler, zalime sessiz kalanlar...