Tus'lu Nasır:

Ünlü bilginlerden Tus'lu Nasır (Nasireddin Tusi) yazdığı yeni felsefe kitabını, son Abbasi halifesi Mutasım'a takdim ediyordu. Bu sırada bir nehir kenarında bulunan halife, kitabın konusunu öğrenince, sayfalardan birini koparıp, "Çok kirlenmiş, yıkanması lazım" diye suya attıktan sonra Nasireddin'e dönüp, "Bunu getireceğine Tus'dan bir öküz getirseydin daha makbule geçerdi" demişti.

Halifenin yanındaki dalkavuklar takımı bunu görünce gemi azıya alıp kitabı olduğu gibi nehire atıvermişlerdi.

Zavallı Tusi, yılların emeğiyle yazdığı kitabın yok edilişini gördükten sonra büyük bir üzüntüyle gitmek için kalkınca, "Molla, nereye gidiyorsun?" diye soran halifeyi, "İstediğiniz sığırı getirmeye gidiyorum" diye yanıtlamıştı.

"Zalim" diye bilinen Hülagu ise, halifenin aşağıladığı Tusi'ye büyük bir itibar göstermişti. Bazı tarihçilerin dediğine göre, Hülagu'nun Bağdat'ı alması için O'nu teşvik eden de Tusi'ydi. Mutasım, Hülagu'nun yazdığı mektuplara aynı kibirle, "Eğer bana saldırırsan Allah'ın gazabına uğrayacaksın" diye cevap verince Bağdat kuşatıldı.

Bağdat 1258'de düştükten sonra, altın bir tahta oturan Hülagu'nun huzuruna getirilen Halife, Hülagu'nun yanında gümüş bir tahtta oturan Nasireddin Tusi'yi görünce şaşırmıştı. Tusi de son dersini bu koşullarda vermişti: "Ismarladığın öküzü getirdim, beğendin mi?"