Zaleucus Yasası

İlk çağda Eski Yunan'da yönetici olan Zaleucus, meclisten bir yasa çıkartır:

- "Başkasının kadınıyla yakalanan kişinin iki gözü birden çıkarılacaktır."

Çok geçmez, Zaleucus'un oğlu bir başkasının karısıyla yakalanır. Yasa uygulanacaktır. Oğlanı yakalayıp getirirler.

Birinci gözü çıkarılır. Oğlunun ikinci gözünün de çıkarılmasına dayanamayan Zaleucus:

- "Durun," der. "Oğlumun ikinci gözü yerine benim bir gözümü çıkarın."

Öyle yaparlar. Zaleucus'un gözünü oğlunun ikinci gözü yerine çıkarırlar.

Yasalara böylesine saygılı, erdemli yöneticilere gereksinmemiz var bizim ülke olarak...