Hanım Ne Demek?

Çoğu erkek eşine "Hanım" diye hitap eder, ama bu sözün nereden geldiğini bilmez.

Bir gün Cengiz Han sarayına tüm Hanları toplamış ve sağ yanına da eşini oturtmuş. Bir arada bulunduğu kişilere hitaben yaptığı konuşmada şunları söylemiş:

- "Ben Hanlar Han'ı Cengiz Han. Hepinizin Han'ıyım" dedikten sonra eşini göstererek:

- "Bu da benim Han'ım" diyerek saygıyla önünde eğilmiş...

İşte erkeklerin "eşim" anlamında söyledikleri "Hanım" kelimesinin kaynağı budur. Kadının adının, yerinin ve saygınlığının bulunduğu bu konuşma eski Türklerin İslamiyet öncesinde kadına verdikleri önemi çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.