Carlin, George - Yaşlılar için Felsefe

     Farkında mısınız, ihtiyar olmaktan sadece çocukken hoşlanırız?

     On yaşından daha küçükken, yaşlanmak sizi öylesine heyecanlandırır ki, yaşınızı buçuklu söylersiniz.

     - "Kaç yaşındasın?"

     - "Dörtbuçuk."

     Hiçbir zaman otuzaltıbuçuk yaşında olmazsınız.

     Dörtbuçuk yaşındasınız, beşe giriyorsunuz.

     Olay bu.

     Ergenlik çağına ulaştığınızdaysa bir ileriki yaşa ya da daha ileri yaşlara özenir, sıçrarsınız.

     - "Kaç yaşındasın?"

     - "Onaltı'ya giriyorum."

     Oysa onüç yaşındasınız, ama onaltı olmaya özeniyorsunuz.

     Ve yaşamınızdaki en büyük gün, yirmibir yaşına girdiğiniz gün...

     Artık yirmibirindesiniz.

     Bu yaşın söylenmesi ne kadar güzel gelir kulaklarınıza...

     Yirmibirine girdiniz. Evvvett!!!

     Otuz oluverdiniz... Ah Tanrım neler oluyor?

     Bu yaşı söylemek kulağa hiç de hoş gelmiyor!

     Her şey çok değişti. Sanki artık eğlenceden de tat alamaz oldunuz. Yolunda gitmeyen ne? Değişen ne oldu?

     Yirmibirsiniz, otuza yaklaşıyorsunuz, kırk ufukta demek. Eyvah! Frene bastınız ama patinaj çekiyorsunuz. Durumun daha farkına varmadan gelirsiniz elli yaşına ve o gün tüm düşleriniz yitip gider.

     Durun, Bekleyin!!!

     Durumun farkına ancak altmışında varırsınız.

     Bir gün ulaşacağınızı hiç ummadığınız yaştır bu!

     Yirmibire girdim derken, hop otuzundasınız, az sonra da kırk, arkadan elli ve ancak altmışa ulaştığınızda farkına varıyorsunuz.

     Yılları katetmede hızınız öylesine yükseliyor ki, yetmişine vardınız bile.

     Sonrası çok çabuk gelişiyor ve bakıyorsunuz, günlerden .. ............ 20.. Cumartesi!

     Seksenine geldiğinizde de hep aynı döngü; öğle yemeği yersiniz, çok geçmeden ikindi olmuş bile, az sonra da yatma vakti.

     Bu doksanında da değişmez. Geri geri gidiş de başlamıştır artık...

     - "Doksanikisine bastım."

     Sonra bir tuhaflıktır başlar...

     Yüzü aştığınızda yine aynı eski çocuk olursunuz.

     - "Yüzbuçuk yaşındayım."

     Belki de yapamadıklarınızın tümünü sağlıklı bir yüzbuçuk yaşında gerçekleştirirsiniz.

     George Carlin (Türkçeye Çeviren: Onur Ayangil)