Adalet, Adalet, Adalet!

Napolyon sürgüne gönderildiği adada, Paris'ten haber almaya pek meraklıymış.

Sık sık eski adamlarıyla buluşur ve Paris'teki yönetim hakkında sorular sorarmış:

- "Maliye nasıl gidiyor?"

- "Kötü!"

- "Peki savunma?"

- "İyi değil!"

- "Adalet!"

- "Fena değil. En iyi işleyen kurum adalet!"

Bu yanıtlar üzerine Napolyon susarmış.

Uzun bir süre Paris'ten gelen ziyaretçilerle konuşmalar böyle devam etmiş.

Ama bir gün, gelenler adaletin de bozulmaya başladığını söylemişler.

- "Üzgünüz ama yargı da elden gidiyor!" demişler.

Bunun üzerine Napolyon:

- "Çizmelerimi getirin!" demiş.

- "Kurumlar bozulup sonra zamanla düzelebilir, ama adalet her şeyin temelidir. O bozuldu mu işler vahim demektir."